Política de Privacitat

VERHORLEX, S.L. d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal s'informa que totes les dades que puguin ser sol·licitats en aquesta web mitjançant l'opció formularis o bé, que l'usuari voluntàriament faciliti a través de l'opció correu electrònic ( info@gestin3.com ), seran objecte de tractament informatitzat i incorporats als fitxers de la Companyia , que consten degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

VERHORLEX, S.L., com a responsable dels seus corresponents fitxers, considera que quan l'usuari facilita dades personals per rebre informació sobre algun producte, està donant expressament el seu consentiment per al tractament i incorporació de les seves dades en els fitxers de la Companyia, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament per part VERHORLEX, S.L. . Així doncs, les dades dels usuaris seran tractats amb la màxima confidencialitat i seguretat, i seran utilitzades exclusivament per informar l'usuari dels productes i serveis en els quals estigui interessat, així com perquè pugui rebre informació i correspondència de la Companyia.

Així mateix, quan el servei sol·licitat per l'usuari ho requereixi, amb la finalitat de prestar el servei encomanat, les seves dades podran ser comunicades a altres empreses associades a VERHOLEX, S.L. . Fora d'aquest cas, no es cediran a altres tercers.

Es garanteix a tot usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les seves dades. Per a això haurà de dirigir per escrit a VERHORLEX, S.L. domiciliada en C / Benet i Mateul, 61 baixos, 08034 Barcelona.VERHORLEX, S.L. domiciliada en C/ Benet i Mateul, 61 bajos, 08034 Barcelona.